PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utvecklingssamtal

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

 

Som chef vid Uppsala universitet ansvarar du för att dina anställda årligen får tillfälle till ett utvecklingssamtal och att samtliga medarbetare ges möjlighet till den utveckling och tillgång till de resurser de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter väl. Vid utvecklingssamtalet kan du tillsammans med dina medarbetare klargöra mål, krav och förväntningar och sätta medarbetarnas behov, kompetens och prestationer i relation till verksamhetens nuvarande och framtida möjligheter och behov. Väl genomförda samtal bidrar till engagemang, arbetsglädje och effektivitet.

Stödmaterial

Kompetensforum har tagit fram ett material som riktar sig till såväl chef som medarbetare vid Uppsala universitet. Materialet ska vara till hjälp vid förberedelserna inför utvecklingssamtalet och ett tydligt och användbart verktyg för att samtalen ska komma att leda till utveckling av både individ och verksamhet. Där finns även en 12-sidig introduktion riktad till chefer om konsten att hålla utvecklingssamtal.

Kontakta HR-avdelningen om du önskar handledning och utbildning i materialet.

In English:

Preparatory material, staff member

Kontakt

HR-specialister