PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Riskhantering

Att regelbundet undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskhanteringen inom arbetsmiljö sker både genom årlig plan för arbetsmiljöarbete, inför förändringar och i det löpande arbetet. Här hittar du information om hur du genomför riskhantering .