PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Processkarta över systematiskt arbetsmiljöarbete

Bilden är hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kartan beskriver hur vi arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. De centrala aktiviteterna finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesserna runtomkring. Bilden representerar samtliga delar i arbetsmiljöarbetet.

Centrala aktiviteter (orange)
- undersöka arbetsmiljön
- utreda ohälsa, olyckor och tillbud
- bedöma risker
- vidta åtgärder
- upprätta handlingsplaner
- kontrollera åtgärderna

Stödaktiviteter (blått)
- ge möjlighet för medverkan
- upprätta rutiner
- fördela arbetsmiljöuppgifterna
- skaffa kunskap och kompetens och eventuellt anlita etern hjälp

Styrning (rött)
- upprätta en arbetsmiljöpolicy
- göra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet


Exerna länkar:
Arbetsmiljöverkets hemsida - www.av.se
Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete
Interaktiv utbildning om det systematiska arbetsmiljöarbetet

Självskattning för systematiskt arbetsmiljöarbete, flash, öppnas i nytt fönster

Kontakt:
Arbetsmiljöspecialister, personalavdelningen
Enheten för miljö, strålning och arbetsmiljö, byggnadsavdelningen