PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Plan för arbetsmiljöarbete

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

 

För att säkerställa det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet ska varje institution/motsvarande årligen upprätta en plan för sitt arbetsmiljöarbete. Planen ska utgå från en bedömning av risker i arbetsmiljön.

För att underlätta den årliga planeringen för arbetsmiljön finns en mall framtagen som underlättar dokumentation och arbetssätt. Planen för arbetsmiljöarbete ingår i riskhanteringsarbetet. Planen återrapporteras enligt VP-anvisning/Uppdrag till förvaltningen.

Allvarliga arbetsmiljörisker som uppstår under året åtgärdas om möjligt direkt. De risker som inte åtgärdas omedelbart ska planeras och föras in i Planen för arbetsmiljöarbete. Handlingsplanen visar vilka åtgärder som prioriterats utifrån den bedömning av risker som genomförts av prefekt/motsvarande.

Kontakt

HR-specialister

Externa länkar

Arbetsmiljöverket, systematiskt arbetsmiljöarbete