PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Strålsäkerhet

Här finns information för dig som arbetar med, eller arbetsleder någon som arbetar med, radioaktiva ämnen.

Viktiga riktlinjer för studenter och anställda.

Universitetets strålskyddsexpert handlägger samtliga frågor gällande universitetets tillstånd för verksamhet med strålning. Strålskyddsexperten ger råd och information om aktuell lagstiftning, utarbetar riktlinjer och utgör universitetets kontaktperson med tillsynsmyndigheterna.