PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tillstånd, behörighet och dispens

Inom universitetet behöver ämnen som är tillståndspliktiga eller förbjudna hanteras. Beroende på vad det är för ämne finns kraven på tillstånd och dispens från förbud reglerade av olika myndigheter i olika lagstiftningar. För inköp av etanol kräver universitetet särskild behörighet.

Information om hur tillstånd, särskild behörighet och dispens ska sökas för

Universitetet har tillstånd för brandfarlig vara. Detta tillstånd handläggs av kemikaliesamordnaren Annie Engström vid enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö.