PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hantering av laboratorieavfall inklusive kemikalieavfall

Universitetet har tecknat avtal med Ragn-Sells AB för omhändertagande av laborativt avfall och transportförberedelse av kemikalieavfall.
Instruktionen för hantering av laboratorieavfall inklusive kemikalieavfall riktar sig främst till intendenturer och de institutioner/motsvarande som lägger egna avrop på avtalet.

Avtalet i sin helhet finns i upphandlingsenhetens avtalsdatabas.

Läs även "Riktlinjer för avfallshantering" UFV 2007/551.

Periodiskt utsläpp av flytande avfall till avloppsnätet
 

Allt laboratoriearbete leder till att avfall bildas. När det gäller flytande avfall behöver hänsyn tas till vilken typ av avfall det gäller innan det hälls ut i avloppsnätet. "Uppsala vatten" har gett ut en riktlinje som heter "Restriktioner för periodiska utsläpp av flytande avfall och restprodukter till avloppsnätet". Det är en riktlinje som gäller verksamheter i Uppsala kommun. I den går det att hitta vilka gränser som gäller för utsläpp av olika typer av flytande avfall till avloppsnätet.

Länk till Uppsala vatten