PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

KLARA är ett system där institutioner/motsvarande registrerar sina kemikalier och kan hitta säkerhetsdatablad samt ta ut rapporter över sitt
kemikalieinnehav. I KLARA finns också en modul för inventering. 
I KLARAs sökmotor finns möjlighet att söka produkter via bland annat produktnamn, CAS-nr och molekylstruktur.
Läs mera om systemet i Nordic Ports Produktblad.

Det finns möjlighet att titta på delar av KLARA i ett oinloggat läge via denna länk till KLARA. Du kan söka produkter i kemikalieregistret och få fram risk- och skyddsinformation samt säkerhetsdatablad.

Nedan finns en länk för dig som är intresserad av att gå en KLARA-utbildning samt länkar till instruktioner för KLARA-inventerare.

Utbildning i KLARA

Instruktioner för KLARA-inventerare, Dnr UFV 2014/1010
Instructions for KLARA inventory personnel, Dnr UFV 2014/1010

KLARA har även två avancerade moduler för beställning och streckkodshantering. Vid institutionen för Läkemedelskemi, institutionen för kemi – BMC och institutionen för kemi – Ångström, som alla har ett stort antal kemikalier, används redan dessa avancerade moduler.
Det finns tre dokument som berättar litegrann om hur man använder dessa moduler. Se nedan.
KLARA barcode - software and hardware B. Engelska
Lathund_KLARA_Barcode_v1.20. Svenska
Lathund_KLARA_Barcode_v1.20. Engelska

 

 

Historik
Den 28:e januari 2014 tog rektor beslut om att införa kemikaliehanteringssystemet KLARA vid de institutioner/motsvarande som hanterar kemikalier. Systemet ägs av Nordic Port AB och används av ett flertal lärosäten i Sverige.