PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kemikaliehanteringssystemet KLARA

KLARA är ett system där institutioner/motsvarande registrerar sina kemikalier och kan hitta säkerhetsdatablad samt ta ut rapporter över sitt kemikalieinnehav.
I KLARA finns också en modul för inventering och en modul för strålkällor.
I KLARAs sökmotor finns möjlighet att söka produkter via bland annat produktnamn, CAS-nr och molekylstruktur.
Läs mera om systemet i Nordic Ports Produktblad.

Det finns möjlighet att titta på delar av KLARA i ett oinloggat läge. KLARA finns under Start/System på Medarbetarportalen. Du måste aktivt söka efter KLARA genom att klicka på kugghjulet och sedan leta upp och klicka på KLARA i skrollisten. Du kan söka produkter i kemikalieregistret och få fram risk- och skyddsinformation samt säkerhetsdatablad.

Du som är intresserad av att gå en halvdagsutbildning i KLARA, kontakta Maria Aveskogh, Administratör vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö
Telefon: 018-471 2075 Mobil: 070-1679482 Maria.Aveskogh@uadm.uu.se

KLARA har även två avancerade moduler för beställning och streckkodshantering. Vid institutionen för Läkemedelskemi, institutionen för kemi – BMC och institutionen för kemi – Ångström, som alla har ett stort antal kemikalier, används redan dessa avancerade moduler.
Det finns tre dokument som berättar litegrann om hur man använder dessa moduler. Se nedan.

Historik
Den 28:e januari 2014 tog rektor beslut om att införa kemikaliehanteringssystemet KLARA vid de institutioner/motsvarande som hanterar kemikalier. Systemet ägs av Nordic Port AB och används av ett flertal lärosäten i Sverige.