PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kemikalieombud

Vid alla institutioner/motsvarande och intendenturområde som hanterar kemiska produkter ska det finnas minst ett kemikalieombud.

Prefekten utser kemikalieombud

Prefekten/motsvarande utser sina kemikalieombud genom att fylla i blanketten nedan.

Blankett kemikalieombud

Ifylld blankett skickas till Maria Aveskogh på enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö.

Kemikalieombudens arbetsuppgifter

Kemikalieombuden ska bl.a. registrera sin institutions/motsvarande innehav av kemikalier i KLARA och se till att riktlinjer, rutiner etc. vad gäller hantering av kemikalier följs. Kemikalieombuden är ställföreträdande föreståndare för brandfarliga varor men det är alltid prefekten/motsvarande som är ordinarie föreståndare med det yttersta ansvaret för hanteringen av brandfarliga varor på institutionen.

Alla arbetsuppgifter finns samlade i arbetsbeskrivningen nedan.

Arbetsbeskrivning kemikalieombud
Duties of Chemical Safety Officers

Utredning om kemikalieombudsrollen 

Rektorsbeslut

Rektor har beslutat att det ska finnas minst ett kemikalieombud vid varje institution/motsvarande som hanterar kemikalier. Beslutet finns att läsa nedan.

Rektorsbeslut kemikalieombud UFV 2007/1610