PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Import av kemikalier

Alla inköp av kemikalier ska ske enligt gällande avtal. Avtalen återfinns i upphandlingsenhetens avtalsdatabas.

Om universitetets verksamhet, av giltigt skäl, måste köpa in farliga kemikalier utanför avtal ska universitetet undvika att importera kemikalier från länder utanför EU/EES. Detta för att undvika att universitetet får rollen som importör. Med farliga kemikalier avses de kemikalier som enligt CLP-lagstiftningen klassas som farliga. Enligt lagstiftningen måste universitetet i rollen som importör bland annat ta fram ett säkerhetsdatablad och anmäla uppgifter till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA

Faktablad om anmälan till Klassificerings- och märkningsregistret

En genomgång av lagstiftningen har gjorts kring import till EU av farliga kemikalier. Genomgången visar att vissa delar av lagstiftningen gäller universitetet.