PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Masesgården i Dalarna– en möjlighet till återhämtning

I syfte att förebygga sjukskrivning och/eller förebygga ohälsa kan Du som anställd vid Uppsala universitet ansöka om en maximalt en veckas vistelse vid Masesgården. Kost och logi ingår i vistelsen. Du betalar själv din resa till och från Masesgården liksom eventuella behandlingar eller kurser.

Ansökan och förutsättningar         

Du fyller i ansökan (se mall) där du skriftligen motiverar på vilket sätt vistelsen kan förebygga sjukskrivning och/eller förebygga ohälsa. Din ansökan beviljas under förutsättning att prefekt/motsvarande har godkänt ansökan och beviljar dig ledigt med lön under din vistelse. Det innebär att du och din prefekt/motsvarande är överens om en period för din vistelse som passar verksamheten. Ansökan skickas vidare till HR-direktören för beslut.

Du kan inte ansöka om vistelse på Masesgården om du är sjukskriven.

Ansökningsblankett

Fördelning av platser

Beslut om fördelning av platser sker med utgångspunkt i när ansökan inkommit till HR-avdelningen och utifrån bedömning av hur väl vistelsen kan bidra till att förebygga din ohälsa.
En ny ansökan till Masesgården efter tidigare vistelse, kan i normalfallet beviljas först efter fem år.

Thore Fries Minnesstiftelse och Masesgården

Vistelsen på vilohem är möjlig genom Thore Fries minnesstiftelse som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som önskat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Stiftelsens ändamål är att ge möjlighet till vila för lärare och tjänstemän vid universitetet. Särskild vikt ska läggas vid möjligheten att tack vare stödet förebygga ohälsa.

Uppsala Akademiförvaltning har sedan knappt 10 år ett avtal som förlängs ett år i taget med Masesgården i Leksand. Stiftelsens avkastning räcker till cirka 20 veckolånga vistelser per år för anställda vid Uppsala universitet.

Har Du frågor?

Universitetsbiblioteket, NCK, universitetsförvaltningen samt medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet:
Arbetsmiljöspecialist Katarina Göransdotter-Jonsson

Humanistisk-samhällsvetenskapliga, SCASS och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdena:
Arbetsmiljöspecialist Greta Hogstad

Externa länkar

Masesgården i Leksand
Uppsala akademiförvaltning