PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Masesgården i Dalarna– en möjlighet till återhämtning

Thore Fries Minnesstiftelse och Masesgården.
Vistelsen på vilohem är möjlig genom Thore Fries minnesstiftelse som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Uppsala Akademiförvaltning förvaltar kapital som donerats av personer som önskat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Stiftelsens ändamål är att ge behövande möjlighet till vila för lärare och tjänstemän vid universitetet. Särskild vikt läggs vid möjligheten att förebygga ohälsa.

Uppsala Akademiförvaltning har sedan drygt tio år ett avtal som förlängs ett år i taget med Masesgården i Leksand. Stiftelsens avkastning räcker till cirka 10 veckolånga vistelser per termin år för anställda vid Uppsala universitet. 

Ansökan och förutsättningar.          
Tjänstemän och lärare vid Uppsala universitet kan i syfte att förebygga sjukskrivning och/eller förebygga ohälsa ansöka om en kortvecka eller en veckovistelse vid Masesgården. 

Som anställd åker Du på betald arbetstid.  
Fyll i din ansökan (se ansökningsblankett nedan) och motivera skriftligen i din ansökan på vilket sätt vistelsen kan förebygga sjukskrivning och/eller förebygga din ohälsa. Din prefekt/motsvarande beslutar om din ansökan fyller kraven för vistelse på Masesgården. 
HR-avdelningen kan komma att kontakta prefekt/motsvarande för frågor kring din ansökan.

Ifylld ansökan skickas till HR-avdelningen, HR-specialist för det vetenskapsområdet eller för universitetsförvaltningen som ni tillhör. HR-avdelningen kan komma att kontakta prefekt/motsvarande för frågor kring din ansökan. Därefter går ansökan till HR-direktören för beslut.

Kost och logi ingår i vistelsen. Du betalar själv din resa till och från Masesgården liksom eventuella behandlingar eller kurser. Du kan inte ansöka om vistelse på Masesgården om du är sjukskriven.


Hämta ansökningsblanketten här.

Fördelning av plats på Masesgården.
Beslut om fördelning av plats till en vistelse på Masesgården, sker utifrån prefekt/motsvarandes bedömning av hur väl den sökandes motivation till vistelsen kan bidra till att förebygga den sökandes ohälsa, Stiftelsen Thore Fries kriterier, samt HR-direktörens beslut.
En ny ansökan till Masesgården efter tidigare vistelse, kan i normalfallet beviljas först efter fem år.

Har Du frågor – vänd Dig till
För Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena 
HR-specialist Helén Kirchmann

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdena:
HR- specialist Greta Hogstad

Medicin-farmaceutisk vetenskapsområdena + NCK
HR- specialist Carina Johansson

Universitetsbiblioteket, Botaniska trädgården och universitetsförvaltningen 
HR-specialist Katarina Göransdotter-Jonsson

Externa länkar
Masesgården
Uppsala akademiförvaltning