PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rehabilitering och återgång i arbete

Här hittar du information och vägledning om rehabilitering, det vill säga insatser för medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och ohälsa som går ut över arbetsförmågan.

Arbetsanpassning innebär arbetsgivarens åtgärder för att anpassa arbetssituationen till den enskilde arbetstagarens förutsättningar för arbetet.
Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetsinriktade åtgärder som ska hjälpa dig som är sjuk eller skadad att få tillbaka din arbetsförmåga. (AFS 1993;4). Via det systematiska arbetsmiljöarbetet kan brister i arbetsmiljön identifieras och förebyggas, t.ex. via medarbetarsamtalet.

  • Till dig som är medarbetare

Rehabilitering innebär att aktivt arbeta för att du som medarbetare ska få stöd och hjälp för att du ska kunna återgå till arbete så snart som möjligt. I en processkarta kan du även se vad som förväntas av dig och hur arbetet sker i olika steg.  Information om rehabilitering (medarbetare).

  • Till dig som är chef eller personaladministratör vid institution/avdelning.

En processkarta och ett arbetsflöde visar vilka steg som ska tas och roller som är aktiva i ett rehabiliteringsarbete. Här kan du som arbetar med personalfrågor läsa om ditt ansvar i arbetets olika delar. Information om rehabilitering (chef).