PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitets aktörer inom friskvård

Friskör

Friskör är universitetets kör för anställda. För ytterligare information, kontakta Erik Åstrand.
 

Träning vid Campus 1477

Vid Campus 1477 kan du exempelvis delta i träningspass och få personlig rådgivning när du vill börja träna.

Universitetspersonalens idrottsklubb (UIK)

UIK, universitetspersonalens idrottsklubb, är vilande och verksamheten avvecklas under våren 2016. Sektionerna kan fortsätta med sina verksamheter under den period som nuvarande ban- och hyresavtal gäller under våren 2016. Inga nya ban- och hyresavtal tecknas efter det.

 

Det är inte längre möjligt att få ersättning för deltagaravgifter i seriespel eller motionslopp.

 

Eventuella frågor besvaras av Lars Hagborg lars.hagborg@uadm.uu.se

 

Idrottsklubben UIK