PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vaccination mot säsongsinfluensa 2017

Om vaccineringen på campus

Anställda som har fått godkänt att vaccinera sig på arbetsgivarens bekostnad av prefekt/motsvarande erbjuds massvaccination utan tidsbokning. Vaccinationerna genomförs vid campus och Segerstedthuset (se tid och plats nedan).

  1. Vid vaccinationstillfället ska du legitimera dig. 
  2. Fyll också i och ta med frågeformuläret till vaccinationstillfället. Sedan går fakturan direkt till din institution/motsvarande.

Obs! Eftersom det här är en öppen massvaccination kan du behöva stå i kö en stund innan det blir din tur. 

Om influensaviruset
Säsongsinfluensan kommer vanligtvis till Sverige under hösten för att öka i omfattning vid årsskiftet. Det rekommenderas att inte vaccinera sig för tidigt på säsongen för att få ett fullgott skydd perioden ut. Influensa är en virusorsakad luftvägsinfektion. Smittsamheten är stor och inkubationstiden kort, 1-3 dygn. Influensa börjar ofta med akut frossa, snabbt stigande hög feber, allmän muskelvärk och därefter hosta.

Om vaccinet
Vaccinets sammansättning anpassas efter säsongens virus på årlig rekommendation från
Världshälso-organisationen (WHO). 

Den vanligaste reaktionen efter vaccination är rodnad och ömhet vid injektionsstället. Ibland förekommer kortvarig feber. Allergisk överkänslighetsreaktion är sällsynt.

Vaccination ska inte ges vid äggallergi, akut infektion eller feber.

Datum

Campus/plats

Tid

Adress

Rum

17/11

BMC

10:00-13:30

Husargatan 3 A11

B7:118 mitt mot reception, plan 1

17/11

Polacksbacken

14:30-16:30

Ångströmlaboratoriet

3419

1/12

Segerstedt

10:00-13:30

Dag Hammarskjölds väg 7 

Vilrummen på K1 vid omklädningsrummen

5/12 

Engelska parken

10:00-13:30  

Thunbergsv. 3H

16-1015 ”Kajutan”

5/12

Ekonomikum

14:30-16:30  

Kyrkogårdsgatan 10

A 204

För vaccination i Visby; kontakta företagshälsovården Avonova, Herkulesvägen 9,  Visby, tel  0498-656 065.                      

Kontakt:
Greta Hogstad, HR-avdelningen, Uppsala universitet, tel 018 471 18 88