PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Företagshälsovård Feelgood i Uppsala och Avonova i Visby

Uppsala universitet använder företagshälsovård för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, skador och sjukdomar samt hjälpa individer att så tidigt som möjligt återkomma till arbetet och påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.

Prefekt/motsvarande kan alltid samråda med HR-avdelningens och/eller byggnadsavdelningens kontaktpersoner vid frågor om tillämpning, avvägningar med mera.

Riktlinjer för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet

Anställda som omfattas av avtalet

Anställda tillhörande nedanstående grupper har rätt att nyttja företagshälsovårdens tjänster i arbetsrelaterade frågor så som beskrivs i riktlinjen för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet.

  • Samtliga tillsvidareanställda
  • Samtliga tidsbegränsat anställda med en anställning som omfattar minst 6 månader och en aktuell tjänstgöringsgrad motsvarande minst 20 %. Prefekt/motsvarande avgör om en tidsbegränsad anställd uppfyller detta villkor. Vid oklarheter kan prefekt/motsvarande samråda med HR-avdelningens kontaktpersoner.
  • Samtliga antagna forskarstuderande (doktorander), oavsett finansieringsform, som har en aktuell aktivitetsgrad på minst 20 %. Prefekt/motsvarande ansvarar för att avgöra om en doktorand uppfyller detta villkor.

Besök hos företagshälsovården (inkl. samtalsstöd)

Medarbetare kan avropa tre besök hos företagshälsovården innan prefekt/motsvarande behöver informeras. För ytterligare besök behöver medarbetaren samråda med prefekt/motsvarande.

HR-avdelningen finansierar upp till tre besök. Prefekt/motsvarande beslutar och finansierar från och med det fjärde besöket.

Kontakt

Som medarbetare kan du ringa till Feelgood kontaktcenter för tidsbokning och enklare rådgivning 018-418 80 10.

Är du personalansvarig och behöver komma i kontakt med en rehabiliteringssamordnare (case manager) kan du ringa direkt till namngivna företagssköterskor. Se mer om vilka yrkeskompetenser som arbetar vid Feelgood Uppsala: Personal, Feelgood i Uppsala

Frågor om inloggningsuppgifter och svar på fakturafrågor skriv till: supportsthlm@feelgood.se

HR-specialister

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö, Byggnadsavdelningen

Externa länkar

Feelgood Uppsala

Avonova Visby