Kurser i Feelgoods regi

Stresshanteringskurserna genomförs höstterminen 2018. 

Stresshantering för medarbetare på svenska

Stresshantering för doktorander

Kurser i Hjärt-lungräddning (HLR) genomförs höstterminen 2018.

Hjärt-lungräddning (HLR) på svenska

Institutioner/motsvarande kan även beställa egna utbildningar och seminarier i Hjärt- lungräddning och stresshantering. det går också bra att beställa kurser på andra teman som tex. ergonomi, kost och hälsa samt kommunikation och samarbete.