Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Samverkan/MBL-förhandling

Här hittar du information om universitetets samverkansformer med personalorganisationerna.

Universitetet har i egenskap av arbetsgivare slutit ett lokalt kollektivavtalet om samverkan för utveckling med SACO, OFR och SEKO. Med det som grund har samverkansformerna CSAM (centrala samverkansgruppen) och SVAM (samverkansgrupp för arbetsmiljö) utvecklats. SVAM utgör universitetets arbetsmiljökommitté.

I övrigt följer universitetet MBL enligt Förhandlingsordning vid Uppsala universitet.

Lokalt samverkansavtal

Interna länkar

Personalorganisationer