Samlingssida, sjukvårdsersätnning

Primula    Manual för sjukvårdsersättning    Tillbaka till ersättning/utlägg

Sjukvårdsersättning

Universitetet ersätter en viss del av kostnaden för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvistelse samt läkemedel men för att få ersättning krävs kvitton. För att få ersättning för läkemedel ska du på apoteket begära att få en s.k. receptspecifikation där det ska framgå att ditt utlägg varit i form av egenavgift förmån/inom kostnadsförmån. Sjukvårdsersättning är en skattepliktig ersättning.

Manualer och Handböcker

Manual för den anställde, sjukvårdsersättning

Länkar

Mer information om ersättning för sjukvård och läkemedel

Kontaktuppgifter

Processrelaterade frågor: Löneenheten
Regelverksrelaterade frågor: HR-stöd