Samlingssida, skattepliktiga ersättningar

Primula       Manual för skattepliktiga ersättningar      Tillbaka till ersättningar/utlägg

Parkeringsförmån

Om arbetsgivaren står för utgifterna för parkering av din privata bil vid arbetsplatsen uppkommer en skattepliktig förmån som måste registreras.

Manualer och Handböcker

Manual för den anställde, parkeringsförmån
Handbok för konterande administratör, parkeringsförmån
Handbok för attesterande chef,  parkeringsförmån

Länkar

Mer information om parkeringsförmån

Kontaktuppgifter

Processrelaterade frågor: Löneenheten
Regelverksrelaterade frågor: HR-stöd