PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Samlingssida, friskvårdsbidrag

Primula   Manual för friskvårdsersättning    Tillbaka till ersättning/utlägg

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget är en skattefri förmån. Enligt skattelagstiftningen ska den vara av enklare slag och av mindre värde, därför finns det begränsningar i vilken typ av motion, idrott eller annan friskvård som du kan få ersättning för. Du kan få friskvårdsbidrag upp till 2000 kr per kalenderår. 

Manualer och Handböcker

Manual för den anställde, ansökan om friskvårdsbidrag
Handbok för konterande administratör, ansökan om friskvårdsbidrag
Handbok för attesterande chef, ansökan om friskvårdsbidrag

Länkar

Mer information om friskvård

Kontaktuppgifter

Processrelaterade frågor: Löneenheten
Regelverksrelaterade frågor: HR-stöd