PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rekrytering av lärare - v.området för medicin och farmaci

Förordningar och övergripande regelverk

Högskoleförordningen

Anställningsordning för Uppsala universitet

Vid ansökan till anställning som lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci ska meriter sammanställas i enlighet med Regler och riktlinjer för sammanställning av meritportföljer.

Sakkunniga

Vid vetenskapsområdets rekrytering av tillsvidareanställda lärare granskas sökandes meriter av sakkunniga (om det inte är uppenbart obehövligt för prövning av skicklighet).

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare

Ersättningsnivåer sakkunniga

Förenade anställningar

Vid förenade anställningar upprättas överenskommelse mellan UU och Akademiska sjukhuset.

Överenskommelse 1 vid förenad anställning, inför rekrytering

Överenskommelse 2 vid förenad anställning, inför tillsättning

Anställning av adjungerad lärare

Anhållan om att få anställa adjungerade lärare skickas tilll områdeskansliet för medicin och farmaci: rekrytering.med@uadm.uu.se eller rekrytering.farm@uadm.uu.se

Anvisningar för rekrytering av adjungerade lärare, MEDFARM 2018/164

Vid anställning av adjungerade lärare upprättas avtal mellan UU och huvudarbetsgivaren. Avtalet anger omfattning för anställningen, tidsperiod och övriga villkor.

Adjungeringsavtal Kommunal/Landsting, professor

Adjungeringsavtal Enskild, professor

Adjungeringsavtal Kommunal/Landsting, universitetslektor

Adjungeringsavtal Enskild, universitetslektor

Adjungeringsa Anvisningar för rekrytering av adjungerade lärare, MEDFARM 2018/164. vtal Kommunal/Landsting, universitetsadjunkt

Adjungeringsavtal Enskild, universitetsadjunkt

Anställning av seniorprofessor

Anvisningar för rekrytering av seniorprofessor. MedFarm 2018/343

Anställning av gästprofessor

Anvisningar för rekrytering av gästprofessor, MedFarm 2018/344

Befordran till professor

Befordran till professor

Övriga regelverk

Anställning efter 67 års ålder

Uppsala universitets program för gästprofessorer

Anställning som lärare av personer som beviljats vissa externa forskningsanslag