PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Försäkringar

Lathund försäkringar

I försäkringslathunden finns en sammanställning över vilket sjuk- och olycksfallsskydd olika grupper täcks av.

Försäkring för utländska besökare

Uppsala universitet har sedan 1 januari 2014 tecknat en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet. Försäkringen heter "Försäkring för utländska besökare" (tidigare grupp- och individförsäkring, GIF) och omfattar samtliga utländska medborgare som deltar i Uppsala universitets verksamhet, som anställda eller som icke anställda, oavsett vistelsetid i Sverige (dock ej studenter på grund- eller masterutbildningsnivå registrerade i Uppdok). Försäkringen omfattar även medföljande familjemedlemmar.

Försäkringen täcker främst akut sjuk- och tandvårdsskydd, men omfattar även olycksfallsskydd, hemtransportskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och ett visst egendomsskydd.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Försäkringsintyg, dvs ett bevis på att en person omfattas av försäkringen, finns under blanketter. Försäkringsintyget fylls i av institutionen vid behov. 

Läs mer om försäkringsvillkoren för Försäkring för utländska besökare

Anställda inom universitetet täcks även av vissa andra försäkringar. Läs mer på Försäkringar för anställda inom Uppsala universitet.

Begränsningar i försäkringsskyddet

Försäkringen ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring. 

EU/EES-medborgare

Medborgare från ett nordiskt land, EU/EES-land, Schweiz eller annat konventionsland bör uppmanas att ta med sig ett EHIC-kort eller motsvarande som berättigar till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare. Om personen saknar EHIC-kort går det även bra med personnummer om personen har blivit folkbokförd, alternativt samordningsnummer och anställningsavtal om personen inte har blivit folkbokförd. Sjuk- och tandvårdsskyddet i försäkringen för utländska besökare gäller EU/EES-medborgare som har blivit utförsäkrade i sitt hemland avseende sjukvårdsförmåner. 

Medborgare från tredje land

Medborgare från tredje land omfattas inte av försäkringen för utländska besökare avseende sjuk- eller tandvårdsskydd när de har blivit folkbokförda och fått ett personnummer från Skatteverket. Detta sker vanligen om vistelsen i Sverige överskrider ett år. När man är folkbokförd har man rätt till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare.

Egendomsskydd

Skada eller förlust av den försäkrades medförda eller anskaffade privata lösöre (egendomsskydd) ersätts med högst 20 000 kronor och självrisken är i detta fall 1 500 kronor. Möjlighet kan finnas att teckna en privat försäkring i ett svenskt försäkringsbolag om personen vill försäkra lösöre till ett högre belopp.

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Läs mer