PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rekrytering till fakulteten för utbildningsvetenskaper

Fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Professor
Ansökan om anställning som professor:

Uppsala universitets anställningsordning.

Fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Instruktion för hur ansökan om anställning som och befordran till professor bör utformas.

Universitetslektor
Ansökan om anställning som universitetslektor:

Uppsala universitets anställningsordning.

Fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Instruktion för hur ansökan om anställning som och befordran till universitetslektor bör utformas.

Excellent lärare och docent
Se sidan befordran inom fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Sakkunnigarvoden
Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponenter.