PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rekrytering till språkvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitets anställningsordning.

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.

Anvisningar för dig som söker läraranställning.

Professor

Ansökan om befordran till professor, se "anvisningar för dig som söker läraranställning" ovan.

Universitetslektor

Ansökan om befordran till universitetslektor, se "anvisningar för dig som söker läraranställning" ovan.

Docent

Riktlinjer för antagning som docent (Nya riktlinjer gäller från 180501).

Excellent lärare

Riktlinjerna ska revideras.

Kontakt

Anders Holm, fakultetshandläggare, sprakfak@sprakvet.uu.se.