PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rekrytering till språkvetenskapliga fakulteten

Uppsala universitets anställningsordning.

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.

Anvisningar för dig som söker läraranställning.

Professor

Ansökan om befordran till professor, se "anvisningar för dig som söker läraranställning" ovan.

Universitetslektor

Ansökan om befordran till universitetslektor, se "anvisningar för dig som söker läraranställning" ovan.

Docent

Riktlinjer för antagning som docent (Riktlinjerna är reviderade 180524). Ta kontakt med fakultetshandläggaren via fakultetens epostadress: sprakfak@sprakvet.uu.se i god tid innan du skickar in din ansökan. Därefter får du en länk till Varbi där ansökan laddas upp. Sista dag för ansökan infaller två gånger per år: 1 mars och 1 oktober.

Excellent lärare

Riktlinjerna ska revideras. Sista dag för ansökan infaller två gånger per år: 1 mars och 1 oktober.

Kontakt

Anders Holm, fakultetshandläggare, sprakfak@sprakvet.uu.se.