Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rekrytera och anställa vid Uppsala universitet

 Rekrytera och anställa A - Ö

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

Här finner du information om hur man rekryterar och anställer personal vid universitetet.