Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Formulär för intresseanmälan

Varje arbetsplats inom universitetet som har möjlighet att ta emot en praktikant ska anmäla sitt intresse till personalavdelningen.

Formulär för intresseanmälan

Ange kontaktperson, längden på praktiken, efterfrågad kompetensprofil samt om mottagningen avser en nyanländ eller en person med funktionsnedsättning och skicka till funktionsadressen: praktikant@uadm.uu.se

Alla intresseanmälningar överlämnas till Arbetsförmedlingen som ansvarar för matchning av praktikanter.

Arbetsförmedlingen kommer, i dialog med angiven kontaktperson, att besluta om vem som ska tas emot som praktikant.