Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Praktikplatser vid Uppsala universitet

Praktikprogram för nyanlända
- och för personer med funktionshinder


Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att under 2016-2018 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande. Det handlar om nyanlända som har uppehållstillstånd och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen .

Praktiken för nyanlända syftar till att utveckla kunskaperna i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser t.ex. utbildning i svenska för invandrare.

Enligt regeringen ska statliga myndigheter kunna ta emot 1000 nyanlända personer per år. För  Uppsala universitets del innebär det att vi ska kunna erbjuda ca 30 praktikplatser per år.

Praktik för personer med funktionsnedsättning
Regeringen har också uppdragit statliga myndigheter att under 2016-2018 tillhandahålla praktikplatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Praktiken för personer med funktionsnedsättning syftar till att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter. Liknande uppdrag har funnit även för perioden 2012-2015. Under denna period hade statliga myndigheter tillsammans erbjudit 500 praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.      

Praktikprogrammen startar 1 april 2016 och sträcker sig över en treårsperiod. 

  • Arbetsförmedlingen - har fått i uppdrag av regeringen att samordna praktikprogram i staten för nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen matchar praktikanter till myndigheterna utifrån de praktikplatser som de statliga myndigheterna erbjuder.
  • Arbetsgivarverket ska, inom ramen för arbetsgivarpolitiska frågeställningar kopplade till regeringens beslut om praktik, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.
  • Statskontoret kommer att följa upp antal praktikplatser och myndigheternas arbete med respektive uppdrag. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Stadskontoret hur uppdraget genomförs och viket resultat som nåtts enligt instruktion från Stadskontoret.
  • Uppsala universitet omfattas av båda uppdragen och för att universitetet ska kunna lyckas med det, är det viktigt att både stöd- och kärnverksamheten engagerar sig i  mottagandet av berörda praktikanter.