Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mentorskollegiet

Mentorskollegiet vid Uppsala universitetet bildades 1994 och består av drygt 150 erfarna lärare som fått utbildning i pedagogisk handledning. I kollegiet finns samtliga vetenskapsområden vid universitetet representerade.

Information om mentorskollegiet