Föreningen för Kvinnliga forskare i Uppsala

Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala har som syfte att vara en mötesplats för kvinnor som forskar, ge tvärvetenskapliga kontakter och samarbeten, värna om forskarnas intressen och verka för lika karriärvillkor för kvinnliga och manliga forskare.

FKF är en personalförening grundad 1978. Föreningen är öppen för forskare, inklusive forskarstuderande, vid både Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala.

Föreningen anordnar årligen ett antal evenemang, från diskussions- och debattkvällar till forskarmöten och utflykter. En stående programpunkt är höstens Kvinnomaraton: ett flertal forskare från olika ämnen presenterar sin forskning i rask takt och med efterföljande långa diskussioner över en middag.


En annan återkommande programpunkt är den årliga utdelningen av Karin Westman Berg-priset. Karin Westman Berg var litteraturvetare, docent i Uppsala 1965 och tillträdde som professor 1982. Hon var en ledande gestalt inom svensk feministisk litteraturforskning och instiftade kvinnoforskningsseminarier på 1970-talet. Priset tilldelas en kvinnlig forskare och en kvinnlig doktorand vid Uppsala universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala för förtjänstfulla forskningsinsatser i Karin Westman Bergs anda.

Föreningens webbplats

Kontakt:
Astrid Taylor, SLU