PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Gör så här

Primula   Samlingssida   Tillbaka till Ersättning/utlägg

  1. Du som medarbetare har fått en medlemsavgift betald via faktura till institutionen eller en parkeringsförmån som måste beskattas
  2. Registrera ditt underlag i Primula webb, skanna/fotografera eventuella underlag som styrker förmånen och bifoga i ärendet
  3. Skicka ärendet elektroniskt i Primula webb

Detaljerad beskrivning

1. Välj min sida
Klicka du på ”Min sida” som du finner i vänsterspalten.

2. Välj rubrik
Klicka på rubrik nummer ”05. Resor/utlägg/förmåner”.

3. Välj formulär
I rullistan väljer du ”06. Skattepliktiga förmåner”.

4. Fyll i formulär

5. Bifoga skannade/avfotograferade underlag etc
Genom att klicka på knappen "Medd/Bil" kommer du till rutan för att bifoga skannade/avfotograferade underlag som styrker förmånen. När du valt fil klicka "lägg till" och "spara stäng" så bifogas bilagorna.

Om du skriver ett meddelande måste du klicka på "Spara" för att spara det du skrivit.

 

6. Skicka ärendet elektroniskt

När Löneenheten mottagit ärendet elektroniskt hanteras det i turordning.

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta: Löneenheten