Gör så här

Primula     Samlingssida     Tillbaka till ersättning/utlägg

  1. Registrera dina endagsresor/övriga utlägg i Primula webb. Kom ihåg att skanna/avfotografera eventuella kvitton och bifoga dem som bilagor till ärendet 

  2. Skriv ut ärendet och skicka tillsammans med originalkvitton häftade sida vid sida på ett blankt A4-papper och ev övriga underlag till "HR-avdelningen, Löneenheten, Uu" med internpost.
  3. Om du inte har gjort något eget utlägg utan endast söker ersättning för bilersättning eller traktamente behöver inga fysiska underlag skickas till Löneenheten, ditt ärende hanteras då elektroniskt.
  4. Har ärendet inkommit till löneenheten före den 5:e aktuell månad, samt konterats och attesterats betalas ersättningen ut med din nästa lön. Extra utbetalning av reseräkningar och utlägg görs också den 5:e och 15:e varje månad

Ska din resa belasta annan institution/motsv?

Har din anställning en delad kontering på flera institutioner/motsv?

Detaljerad beskrivning

1. Välj min sida
Klick på ”Min sida” som du finner i vänsterspalten.


2. Välj rubrik
Klicka på rubrik nummer ”05. Resor/utlägg/förmåner”.


3. Välj formulär
I rullistan väljer du ”03. Endagsresor/övriga utlägg”.


4. Ange ärendets grundläggande uppgifter

5. Utlägg
Har du inte gjort något utlägg kan du gå vidare till punkt 7.

6. Ange representation under resan
Har du inte gjort något utlägg för representation kan du gå vidare till punkt 7.

7. Ange bilersättning
Om du inte ska ha bilersättning, gå vidare till punkt 8.

8. Spara/Beräkna

9. Bifoga skannade/avfotograferade kvitton m.m.
Genom att klicka på knappen "Medd/Bil" kommer du till rutan för att bifoga skannade/avfotograferade kvitton och övriga dokument som styrker dina utlägg samt resan. Här kan du även skriva en anteckning till ärendet.

När du valt fil klicka "Lägg till" och "Spara/Stäng" så bifogas bilagorna.


10. Hämta, skriv ut och skicka

När du klickat på ”Hämta” kommer du att få upp dokumentlänken.

När du har skrivit ut ärendet skickar du in det digitalt genom att klicka på ”Skicka”.

Skicka det utskrivna ärendet tillsammans med originalkvitton samt ev övriga dokument till löneenheten med internpost.

Adress: HR-avdelningen, Löneenheten, Uu

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta: Löneenheten