Gör så här för att få friskvårdsersättning

Primula       Samlingssida      Tillbaka till Ersättning/Utlägg

  1. Registrera ditt friskvårdsutlägg i Primula webb. Kom ihåg att skanna/avfotografera dina kvitton och bifoga dem som bilagor i ärendet
  2. Skicka ärendet elektroniskt i Primula webb
  3. Har ärendet inkommit till löneenheten före den 5:e aktuell månad, betalas ersättningen ut med din nästa lön
    Observera att ärendet behöver vara skickat elektroniskt i Primula webb till löneenheten senast den 5:e december för innevarande år. Ärenden skickade efter den 5:e december regleras mot nästa års friskvårdsbidrag.  

Detaljerad beskrivning


1. Välj min sida
Klicka på ”Min sida” som du finner i vänsterspalten.

 

2. Välj rubrik
Klicka på rubrik nummer ”11. Friskvård- & sjukvårdsersättning”.

 

 

3. Välj formulär

 

 

 

4. Välj anställning
I rullistan väljer du din huvudsakliga anställning då friskvårdsersättningen går på anställningens kontering

 

 

 

5. Registrera dina utlägg
Du kan registrera flera friskvårdsutlägg under kalenderåret och maxbeloppet för friskvård är 2000kr per kalenderår. 

 

6. Beräkna

 

7. Bifoga skannade/avfotograferade kvitton m.m.
Genom att klicka på knappen "Medd/Bil" kommer du till rutan för att bifoga skannade/avfotograferade kvitton. Här kan du även skriva en anteckning till ärendet.

När du valt fil klicka "Lägg till" och "Spara/Stäng" så bifogas bilagorna.

 

 

8. Skicka ärendet elektroniskt till löneenheten
För att skicka ärendet vidare, klicka på knappen "Skicka". Löneenheten hanterar ditt ärende elektroniskt i turordning.

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta: Löneenheten