PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Gör så här för att få friskvårdsersättning

Primula       Samlingssida      Tillbaka till Ersättning/Utlägg

  1. Registrera ditt friskvårdsutlägg i Primula webb. Kom ihåg att skanna/fotografera dina kvitton och bifoga dem som bilagor i ärendet
  2. Skriv ut ärendet
  3. Skicka originalkvitton häftade sida vid sida på ett blankt A4-papper, det utskrivna ärendet och ev övriga underlag till "HR-avdelningen, Löneenheten, Uu" med internpost
  4. Har ärendet inkommit till löneenheten före den 10:e aktuell månad, betalas ersättningen ut med din nästa lön. 

    Observera att samtliga underlag behöver vara hos
    löneenheten senast den 10 december för innevarande år. Underlag inkomna efter den 10 december regleras mot nästa års friskvårdsbidrag. 

Detaljerad beskrivning

1. Välj min sida
Klicka på ”Min sida” som du finner i vänsterspalten.

2. Välj rubrik

 

3. Välj formulär

4. Välj anställning
I rullistan väljer du din huvudsakliga anställning då friskvårdsersättningen går på anställningens kontering

 

 

 

5. Utlägg
Du kan registrera flera friskvårdsutlägg under kalenderåret och maxbeloppet för friskvård är 2000kr per kalenderår. 

 

6. Bifoga skannade/avfotograferade kvitton m.m.
Genom att klicka på knappen "Medd/Bil" kommer du till rutan för att bifoga skannade/avfotograferade kvitton och övriga dokument som styrker dina utlägg. Här kan du även skriva en anteckning till ärendet.

När du valt fil klicka "Lägg till" och "Spara/Stäng" så bifogas bilagorna.

7. Hämta, skriv ut och skicka

När du klickat på ”Hämta” kommer du att få upp dokumentlänken.

När du har skrivit ut ditt ärende skickar du in det digitalt genom att klicka på "Skicka".

Skicka det utskrivna ärendet tillsammans med originalkvitton samt ev övriga dokument till löneenheten med internpost.

Adress:HR-avdelningen, Löneenheten, Uu

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta: Löneenheten