Gör så här

Primula

Detaljerad beskrivning

1. Välj min sida
Klicka på ”Min sida” som du finner i vänsterspalten.

2. Välj rubrik
Klicka på rubrik nummer ”04. Personuppgifter”.

3. Ändra adress
Ange din nya adress.

4. Skicka
Klicka på skicka.

Kontaktuppgifter

Vid frågor vänligen kontakta: Löneenheten