Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

När och hur betalas lönen ut?

Den 25:e varje månad betalas lönen ut. Om den 25:e är en helgdag betalas lönen ut närmaste vardag. Du kan alltså få din lön både senare och tidigare än den 25:e beroende på när helgdagen infaller. 

Extra utbetalning av reseräkningar och utlägg

Förutom den ordinarie utbetalningen i samband med lönen den 25:e, sker utbetalningar av reseräkningar och utlägg även den 5:e och 15:e. I de fall datumen infaller på helgdagar kommer vi att följa samma princip som vid utbetalning av lön (enligt ovan).

Hur ser jag att jag fått en extra utbetalning?

Det ser du genom att det finns en rad på din lönespecifikation med texten "Extra utbetalning", bredvid texten syns ett körningsdatum. Du har erhållit den extra utbetalningen på ditt konto antingen den 5:e eller den 15:e (eller närmaste vardag) efter körningsdatumet. Den extra utbetalningen syns som ett avdrag på din lönespecifikation eftersom den måste kvittas mot beloppet i din reseräkning eller utläggsärende som också framgår på lönespecifikationen. Om den extra utbetalningen inte skulle redovisas som ett avdrag skulle du få ut beloppet två gånger, både med den extra utbetalningen och den ordinarie utbetalningen.

Tidplan för ordinarie löneutbetalning och extra utbetalningar

Så här får du lönen insatt på ditt bankkonto:

  • Löneutbetalningen till ditt bankkonto sker via Nordea. Har du ett personkonto på Nordea, fyll i Nordeablanketten med personkontot. Se länk nedan "Så här gör du!" 
  • Har du inte ett personkonto på Nordea och vill få in lönen på ditt eget konto, måste du anmäla till Nordea att du vill ha en överföring.
    Så här gör du!

Så här hittar du din lönespecifikation/ditt lönebesked:

Har du frågor?