Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag

Den lön en anställd vid Uppsala universitet får varje månad är ersättning för utfört arbete. De arbetsuppgifter som ersättningen utgår för kan variera, både i antal och svårighetsgrad, och ansvarsområden kan tillkomma eller falla bort. Detta är en naturlig variation i de flesta arbeten.

Lönetillägg avser att, i vissa specifika fall och för viss tid, ersätta arbete som ligger utanför det en anställd normalt sett gör. Ett lönetillägg är således alltid:

  • tidsbegränsat,
  • en kompensation för arbetsuppgifter och/eller ansvar som i normalfallet inte omfattas av en anställds arbetsskyldighet,
  • en ersättning som upphör när den anställda inte längre har uppdraget eller utför de arbetsuppgifter som lönetillägget avser.

Lönetilläggen delas in i två grupper, dels lönetillägg för särskilda uppdrag dels övriga lönetillägg.

Riktlinjerna anger när och hur olika former av lönetillägg ska tillämpas inom Uppsala universitet och i vissa fall nivån för lönetillägg.

Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens