Statistik

Här hittar du statistik som rör lika villkorsområdet.

Jämställdhet

Universitetets webbaserade jämställdhetsindikatorer är kvantitativa mått som visar könsfördelningen bland anställda, doktorander och studenter på tio centrala områden inom universitetet. De utgör ett självvärderingsverktyg som visar om könsfördelningen är jämn eller ojämn inom olika delar av den egna verksamheten. 

Jämställdhetsindikatorerna ingår för närvarande inte i nya GLIS

Jämställdhetsindikatorer 2009-2014

Mångfald

Mångfaldsstatistik 2010

Mångfaldsrapport 2016

Utbildning: Mångfald och siffror

Externa länkar

SCB