PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Språkvetenskapliga fakulteten

Här hittar du dokument kopplade till lika villkorsarbetet vid fakulteten. 

 

Om Kommittén för lika villkor


Kommittén för lika villkor- KLIV är ett rådgivande och beredande organ till fakultetsnämnden i övergripaned frågor som rör lika villkor. Kommittén ska bereda frågor på uppdrag av fakultetsnämnden och genomföra utvecklingsprojekt. Läs mer om KLIV här