Program, handlingsplaner och riktlinjer

Program för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor omfattar alla diskrimineringsgrunder och ersätter Jämställdhetsplan, Jämlikhetsplan, Mångfaldsplan, Tillgänglighetsplan samt Plan för likabehandling av studenter.

Mall för handlingsplan

Ladda ner mall för jämställdhetsplan för institutioner/motsvarande i Word-format

Riktlinjer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Övrigt

Föräldrapolicy

Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier

Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter och anställda