PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Program, handlingsplaner och riktlinjer

OBS. Denna sida är under uppdatering, informationen som visas nedan kan vara inaktuell. Kontakta HR-avdelningen för mer information

 

Program för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplan för lika villkor omfattar alla diskrimineringsgrunder och ersätter Jämställdhetsplan, Jämlikhetsplan, Mångfaldsplan samt Tillgänglighetsplan.

Handlingsplan för likabehandling av studenter 2016

Mall för handlingsplan

Ladda ner mall för jämställdhetsplan för institutioner/motsvarande i Word-format

Riktlinjer

Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

Övrigt

Föräldrapolicy

Handlingsprogram mot kränkning på grund av kön - sexuella trakasserier

Om förbud och åtgärder mot diskriminering. Information till studenter och anställda