PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Jämställdhetsombud - universitetsförvaltningen

 

Avdelningen för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik
Charlotte Sundström

Byggnadsavdelningen
Annie Engström

Ekonomiavdelningen
Vakant

IT-avdelningen
Regina Ledung

Planeringsavdelningen
Vakant

Avdelningen för kommunikation och externa relationer
Gisella Bengtsson

Juridiska avdelningen
Magnus Hallberg

Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
Ulrika Wallenquist

Kansliet för medicin och farmaci
Oskar Fahlén Godö & Ahsan Shazhad

Kansliet för naturvetenskap och teknik
Lena Forsell

Personalavdelningen
Olle Bergström

Studentavdelningen
Cilla Häggkvist

Avdelningen för uppdragsutbildning
Vakant