PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Jämställdhetsombud

Jämställdhetsombud och arbetsgrupp

Varje institution/motsvarande ska utse ett jämställdhetsombud och en arbetsgrupp. I arbetsgrupperna ska såväl anställda som studenter vara representerade. Områdes-/fakultetsnämnderna/motsvarande rekommenderas att på motsvarande vis inrätta särskilda organ för beredning av jämställdhetsärenden.

(Utdrag från Handlingsplan för lika villkor 2014-2016)

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Universitetsbiblioteket

Universitetsförvaltningen