Lika villkor för verksamma vid Uppsala universitet

Här hittar du information om

  • hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat
  • centrala dokument och publikationer 
  • statistik som rör jämställdhet och mångfald
  • jämställdhetsaspekten vid rekrytering
  • utbildningar
  • rutiner för hantering av trakasseriärenden.

 

Rapport om mångfald vid universitetet:

Läs Mångfaldsrapporten 2016 - rapport om födelsebakgrund hos anställda, studenter och doktorander vid Uppsala universitet.