Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ledighet, semester och VAB

Föräldraledighet

Sök föräldraledighet i Primula
Så här gör du - manual föräldraledighet
Samlingssida, föräldraledighet

Semester

Sök semester i Primula
Så här gör du - manual ansökan semester
Samlingssida, semester

VAB - vård av barn och tillfällig föräldrapenning

Anmäl VAB via Primula
Anmäl VAB hos Försäkringskassan första dagen.
Så här gör du - manual VAB
Samlingssida, tillfällig föräldrapenning (VAB/barns födelse 10 dagar)

Övriga ledigheter

Sök övrig ledighet i Primula
Så här gör du - manual övrig ledighet
Samlingssida, övriga ledigheter

Återtagande av ledighet

Återtag av ledighet i Primula
Så här gör du - manual återtagande av ledighet
Samlingssida, återtagande av ledighet

Frånvaromeddelande för post, e-post och telefon - så här gör du