Ledighet, semester och VAB

Fr.o.m. 2019 ska kontrolluppgifter redovisas månadsvis. Det innebär att vi som arbetsgivare inte kan återbetala skatt till den anställde vid felaktigt utbetald lön. Det blir nu ännu viktigare att du som anställd i god tid ansöker om ledigheter i Primula Webb så att rätt lön kan utbetalas och rätt skatt kan dras.

Föräldraledighet

Sök föräldraledighet i Primula
Så här gör du - manual föräldraledighet
Samlingssida, föräldraledighet

Semester

Sök semester i Primula
Så här gör du - manual ansökan semester
Samlingssida, semester

VAB - vård av barn och tillfällig föräldrapenning

Anmäl VAB via Primula
Anmäl VAB hos Försäkringskassan första dagen.
Så här gör du - manual VAB
Samlingssida, tillfällig föräldrapenning (VAB/barns födelse 10 dagar)

Övriga ledigheter

Sök övrig ledighet i Primula
Så här gör du - manual övrig ledighet
Samlingssida, övriga ledigheter

Återtagande av ledighet

Återtag av ledighet i Primula
Så här gör du - manual återtagande av ledighet
Samlingssida, återtagande av ledighet

Frånvaromeddelande för post, e-post och telefon - så här gör du