PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mentorsprogram

Denna rapport om mentorsprogram

är tänkt att fungera som en bas och en utgångspunkt vid utformningen av mentorsprogram inom Uppsala universitet. Avsikten är att översiktligt beskriva vad mentorskap är och vilket utbyte det kan ge mentorer och adepter. Vad man kan tänka på vid utformningen av ett mentorsprogram diskuteras här och det framförs förslag på kriterier som kan användas för rekrytering och matchning av mentorer och adepter.