PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Coachning för ledare

Coachning handlar om att erbjuda ett utrymme för nyfiken, opartisk och fokuserad reflektion. Det innebär en möjlighet att konkretisera idéer för att underlätta praktiskt och medvetet handlande.

Ledarcoachning är en samskapande process. Coachens uppgift är att stötta ledaren att stärka den egna förmågan att hitta olika handlingsalternativ. Vi utgår från att ledaren är bra på att hitta egna lösningar.

Coachning är konfidentiell och processens sekretess regleras av lag. Cochning är avgiftsfri för dig som anställd vid Uppsala universitet, investeringen är din egen arbetsinsats.

Boka tid
För att boka en tid, klicka här.

Kontaktperson: Rabbe Hedengren