PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Coaching för ledare

Ledarcoaching innebär en möjlighet att konkretisera idéer för att underlätta praktiskt och medvetet handlande. Coachens uppgift är att stötta den anställde i agerandet för att på olika sätt stärka den egna handlingskraften att hitta olika alternativ. Den anställde är bra på att hitta egna lösningar, coaching handlar om att erbjuda ett utrymme för nyfiken och fokuserad reflektion som ligger opartiskt utanför vardagen.  

Ledarcoaching är en process som kan hjälpa oss att samskapa och utvecklas genom att tillsammans vara positivt nyfikna över vad som redan fungerar bra, liksom att bygga möjligheter för att möta framtida utmaningar.

Alla ledare, som önskar reflektera och utvecklas som ledare eller som behöver hantera aktuella utmaningar, erbjuds denna kostnadsfria tjänst, oberoende av område och nivå.

Den anställde avgör själv hur processen läggs upp. Processen är alltid konfidentiell.  

Kontaktperson: Rabbe Hedengren