PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Karriärutveckling

Enheten för karriär och ledning i akademin erbjuder karriärstöd och coaching för forskare, lärare och ledare vid Uppsala universitet. Läs mer nedan.

Karriärcoaching
Vänder sig till forskare, lärare och ledare vid Uppsala universitet som vill reflektera över sin karriär och utveckling. I dagsläget kan vi inte ta emot doktorander.

Ledarcoaching
Vänder sig till ledare som önskar reflektera och utvecklas, eller som behöver hantera aktuella utmaningar.

On-line career programme for post docs
Ett webbaserat karriärprogram för disputerade forskare vid Uppsala universitet.