Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Karriärutveckling/coaching

Kompetensforum erbjuder karriärutveckling/coaching till alla anställda inom universitetets alla områden. Karriär behöver inte alltid innebära att ta ett steg uppåt. Det innebär snarare att se vad som är rätt utveckling för den anställde, vilket till exempel kan vara att bredda sig, bli mera fokuserad eller kanske ändra inriktning.

Med dagens snabba förändringstakt behöver vi ofta fundera kring vår egen utveckling, våra styrkor, kompetenser, mål, nätverk m.m. för att kunna göra aktiva val i vår egen arbetssituation. Karriärutveckling är en process som syftar till att förtydliga dessa faktorer och därigenom underlätta för den anställde att vara tydligare för andra. Processen bygger på individuella möten och olika uppgifter däremellan. Det kan handla om ett fåtal eller flera möten och innehållet i mötet utgår alltid ifrån den anställde i förhållande till arbetet.  

Det kan vara värdefullt att inleda med ett utvecklingssamtal med närmaste chef, resultatet blir oftast bättre när det är en öppen process. Tanken är att den anställde ska öka förmågan att se möjligheter, tydliggöra drivkrafter och kompetens och därigenom ta ansvar för fortsatt utveckling. 

Kontaktperson: Rabbe Hedengren, Kompetensforum,
e-post: rabbe.hedengren@uadm.uu.se