PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Teknisk/Administrativ personal

Här hittas grund- och fördjupningsutbildning för teknisk och administrativ personal vid universitetet inom bland annat ekonomi-, personal- och studieadministration samt övriga kurser som riktar sig till T/A-personal inom universitetet.