PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildning och nätverk för studievägledare

Enheten för studie- och karriärvägledning ansvarar för introduktion och fortbildning av studievägledare och personal med studievägledande uppgifter vid Uppsala universitet.

Utbildning och nätverk för studievägledare vid Uppsala universitet

 • Introduktionsutbildning för nya studievägledare
  En tvådagarsutbildning för nya vägledare hålls varje år i slutet av september. Vi informerar om bland annat examina, behörighet och urval för antagning, samt diskuterar studievägledarrollen.

  Frågor om utbildningen besvaras av Emma Lundgren.
 • Fortbildningsprogram
  Med syfte att vägledarna ska få kunskaper och nya insikter som kan vara till nytta i yrkesrollen arrangeras ett antal träffar per termin. Intressanta och relevanta teman lyfts och du får tillfälle att träffa, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra vägledare vid universitetet. Inbjudan med specifik information till varje tillfälle skickas ut via vår e-postlista (se nedan), se till att du är uppsatt på listan.

  Har du frågor eller tips på teman till träffarna är du välkommen att kontakta Carina Löfström eller Mikael Wångmar.
 • Vägledardagen
  Vägledardagen arrangeras i samarbete med SLU i mars varje år. Vägledardagen är en fortbildningsdag för dig som arbetar med information och vägledning kring studier och arbete i Uppsala län. Inbjudan brukar skickas ut till skolor, komvux, folkhögskolor, arbetsförmedlingar och universitet.

  Har du frågor om Vägledardagen är du välkommen att kontakta Mikael Wångmar eller Per-Erik Pettersson.
 • Nationellt studievägledarnätverk
  För studievägledare vid universitet och högskolor i Sverige finns även ett nationellt studievägledarnätverk. Nätverket anordnar kompetensutveckling via webbcaféer i Adobe Connect, introduktions- och fortsättningskurser i samtalsmetodik för vägledare samt stödjer de lärosäten som anordnar kommande nationella studievägledarkonferenser.

  Det nationella studievägledarnätverket har en grupp på LinkedIn där vägledarna kan mötas och svara på varandras frågor. Information om kommande mötestillfällen, kurser och konferenser läggs ut här. Gruppen är enbart till för dem som arbetar som studievägledare på svenska universitet och högskolor.

  Nationella studievägledarnätverket på LinkedIn

  Frågor om det nationella studievägledarnätverket? Kontakta Mikael Wångmar som är Uppsala universitets representant i nätverket.

E-postlista för vägledare vid Uppsala universitet

Inbjudningar och information som vänder sig till dig som arbetar med information och vägledning till studenter och blivande studenter vid Uppsala universitet, skickas i regel ut via en särskild e-postlista. För att bli uppsatt på listan, kontakta Mikael Wångmar.

Gruppyta för vägledare

Gå gärna med i gruppen "UU-vägledarna" på medarbetarportalen. Där hittar du information om fortbildningsprogram med inbjudningar och anmälan och annan intressant information för vägledare vid Uppsala universitet.