PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Mentorsstöd

Med mentorskap avses en relation mellan en mentor och en adept som inte är i beroendeförhållande till varandra utanför mentorskapsrelationen och där den ena hjälper den andra att utveckla sin kunskap, sitt arbete och sitt tänkande.

En mentor uppfattas ofta som en person med längre erfarenhet än adepten inom det område som mentorskapet avser. En mentor kan gärna, och förväntas ofta, bidra med egna erfarenheter och personliga berättelser och ge tips och råd även om huvudfokus oftast förväntas vara på den gemensamma reflekterande dialogen.  En mentor kan också bjuda in adepten till olika evenemang eller aktivt bidra till att skapa kontakter som kan vara till nytta för adepten.

Även om mentorskapsrelationen på många sätt kan vara lika belönande för mentorn som för adepten så är det adepten som är i huvudfokus under processens gång. Den reflekterande dialogen är ett ömsesidigt åtagande för samskapande av mening.  

Sammanhang

Det finns anpassade mentorskapsprogram kopplade till några av de längre ledarprogrammen. Det finns även stödmaterial för individer som vill inleda en mentorskapsrelation på egen hand.  

Vill du vara mentor?
Kompetensforum kan bidra med handledning efter behov. Det har också visat sig värdefullt att adept och mentor gör var sin personprofil för att snabbt förstå varandras kommunikations­preferenser, vilket Kompetensforum gärna hjälper till med.

Läs mer om mentorskap: Mentorsprogram – En introduktion för mentorer och adepter

Kontaktperson: Rabbe Hedengren eller Susanne Vikström