PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildning inom lika villkor

OBS att denna information är utdaterad. Ny information om internutbildningar inom lika villkor kommer hösten 2017.

Ingen student eller anställd i sin verksamhet vid universitetet skall utsättas för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

En förebyggande åtgärd är att erbjuda anställda och studenter kompetenshöjande utbildning i dessa frågor.

Utbildningarna riktar sig till arbetsgrupper, arbetslag, enheter, och andra grupper som samverkar och samarbetar i det dagliga arbetet. En förutsättning för utbildningen är att deltagarna ska kunna fortsätta diskutera saker som kom upp under utbildningen med kolleger som också deltagit i utbildningen.