PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Introduktionsdag för nyanställda

Du som är nyanställd är välkommen till Uppsala universitets introduktionsdag! Syftet med dagen är att välkomna alla nyanställda och ge inblickar i Uppsala universitets verksamhet och organisation. En del av dagen ägnas till att skapa förståelse för Uppsala universitets särprägel samt att informera om vad det innebär att ha universitetet som arbetsplats. En förhoppning är att dagen inte bara ska vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig för dig som är ny.

Innehåll:
Universitetsledningen hälsar välkommen
Uppsala universitets verksamhet och organisation
Vad kännetecknar Uppsala universitet?
Att arbeta i statlig verksamhet – vad innebär det?
Introduktion till MP och självrapportering 
Guidad tur av Museum Gustavianum och Universitetshuset

Inbjudan:
Kursinbjudan som pdf

28 februari 2018 Anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt11214
12 september 2018 (anmälan öppnar under våren 2018)
21 november 2018 (anmälan öppnar under våren 2018)

Målgrupp:
Alla nyanställda vid UU och du som tidigare inte gått introduktionskursen.

Obs! Kursen ges på svenska.

Missa inte heller Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola, en webbaserad introduktionsutbildning för dig som är statsanställd. Du hittar webbutbildningen  här

Kontaktperson: Emma Jansson, HR-avdelningen
emma.jansson@uadm.uu.se