Introduktionsdag för nyanställda

Du som är nyanställd är välkommen till Uppsala universitets introduktionsdag! Syftet med dagen är att välkomna alla nyanställda och ge inblickar i Uppsala universitets verksamhet och organisation. En del av dagen ägnas till att skapa förståelse för Uppsala universitets särprägel samt att informera om vad det innebär att ha universitetet som arbetsplats. En förhoppning är att dagen inte bara ska vara informationsrik och intressant utan även social och trevlig för dig som är ny.

Innehåll:
Universitetsledningen hälsar välkommen
Uppsala universitets verksamhet och organisation
Vad kännetecknar Uppsala universitet?
Att arbeta i statlig verksamhet – vad innebär det?
Guidad tur av Museum Gustavianum och Universitetshuset

Inbjudan:
Inbjudan som pdf

Nästa tillfälle är 27 februari 2019, du hittar anmälan här:  http://doit.medfarm.uu.se/kurt12990. Sista dag för anmälan är 18 februari.

 

Målgrupp:
Alla nyanställda vid UU och du som tidigare inte gått introduktionskursen.

Obs! Kursen ges på svenska.

Missa inte heller Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola, en webbaserad introduktionsutbildning för dig som är statsanställd. Du hittar webbutbildningen  här

Kontaktperson: Annika Nittmar, HR-avdelningen, annika.nittmar@uadm.uu.se